وکیل نوین سامانه معرفی وکیل در سراسر ایران که متناسب با پرونده شما بهترین وکیل را در شهر شما معرفی میکند.

انتخاب وکیل خوب و شناخت ویژگی‌های آن، ما را در انتخاب یک وکیل یاری می‌نماید تا منجر به یک انتخاب غلط و تبعات سنگین آن در پرونده حقوقی نشود.

مشاوره های تلفنی در سراسر کشور و معرفی وکیل متخصص در هر شهر

معرفی وکیل در شهر شما

سامانه حقوقی وکیل نوین با انتخاب وکلای برجسته و متخصص در حیطه های مختلف حقوقی،
کیفری و خانواده آماده معرفی بهترین وکلا در موضوع پرونده مراجعین در شهرهای مختلف کشور
می باشد.

مرکز پرسش و پاسخ وکیل نوین

با ورود به انجمن می توانید در فضایی امن به تبادل اطلاعات پرداخته و با دسترسی به قوانین و
مقررات مختلف ضمن گفتگو با وکلا و مشاورین حقوقی متخصص پاسخ خود را دریافت نمایید.

مشاوره

مسئله خود را قید نمایید متخصصین ما پاسخ را به ایمیل شما ارسال و یا با شما تماس خواهند
گرفت.

انواع پرونده های حقوقی

چک وسفتهچک و سفته

دیهمطالبه دیه

ملکیملکی

تغییر سنتغییر سن

وقف

سندقولنامه

ثیت شرکتثبت شرکت

اخذ اقامت ایراناخذ اقامت ایران

ثبت نکاح دائمثبت نکاح دائم

اخذ اقامت ایراناخذ تابعیت

شهرداریدعاوی شهرداری

مطالبه وجهمطالبه وجه

اجرت المثلاجرت المثل

معافیتمعافیت

ورشکستگیورشکستگی

اموربانکیبانکی

دفاتر خدمات قضاییدفاتر خدمات الکترونیک قضایی

تغییر سناخذ شناسنامه

تغییر سنحذف نام همسر

تغییر سنتغییر نام و فامیل

سندتنظیم قرارداد

سندالزام به تنظیم سند

بیمهبیمه

موجر و مستاجرموجر و مستاجر

سرقفلیسرقفلی

حق کسب و پیشه و تجارتحق کسب و پیشه و تجارت

کارگر و کارفرماکارگر و کارفرما

تقسیم مال مشاعتقسیم مال مشاع

ارثارث

سندفک رهن