پست های شیرین السادات جزائری

image
سه‌شنبه, 26 اردیبهشت 02

انواع عقود و قراردادها

توسط شیرین السادات جزائری

نویسنده وکیل شیرین السادات جزائی

عقود در قانون مدنی به معنی انجام امری از طرف مقابل در مقابل طرف دیگر است اما این امر اشکالاتی دا...

image
پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 02

چه جرایمی در حکم کلاهبرداری است ؟

توسط شیرین السادات جزائری

چه جرایمی در حکم کلاهبرداری است ؟ 

1111
image
پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 02

ملک مشاع غیر قابل تقسیم

توسط شیرین السادات جزائری

ملک مشاع غیر قابل تقسیم

303
image
پنج‌شنبه, 21 اردیبهشت 02

بررسی اصل بی طرفی قضات در حقوق قضایی ایران

توسط شیرین السادات جزائری


بی‌طرفی قضات یک اصل اساسی در سیستم قضائی یک کشور است که نشان دهنده عدم تعلق قضات به هیچ گروه یا جناح خاصی و توجه آن‌ها به...