وکیل نوین سامانه معرفی وکیل تخصصی در کشور
image

خاطره وکیل یوسف حزبا از تغییر رویه

با سلام همه ما وکلا بویژه در ابتدای شروع کار با مشکل مراجعه نکردن موکل مواجه‌ایم و ممکن است حتی سالهای اول به سختی بگذرد و برخی همکاران حتی در تهیه اجاره بهای دفتر خود با سختی مواجه‌اند، استادی داشتم که حقوق بین الملل تدریس میکرد وکیل بسیار توانایی هم بود روزی به دفترشان رفتم دیدم پر از موکل بود یکی از کارآموزان دفتر از ایشان پرسید که راز این‌همه مراجعه کننده چیست؟ استاد پاسخ دادند بر موکل سخت نگیر و مراعات حالش را بکن که خداوند در ازای آن مراعات حال تو را خواهد کرد و خیر و برکت بر تو خواهد بارید.