image

تغییر تاریخ تولد | وکیل برای تغییر سن

باسلام احتراما اینجانب عظیم پاداری الیاسی وکیل دعاوی حقوقی اعم از تغییر سن  فعال در سامانه وکیل نوین در شهرستان اهواز میباشم در این مقاله سعی دارم در خصوصتغییر تاریخ تولد  نکات مهمی رو عرض کنم لذا توصیه میکنم تا آخر مقاله همراه ما باشید ، ضمنا بیان کنم که چنانچه دنبال وکیل متخصص دعاوی تغییر سن  در شهر خودتان هستید توصیه میکنم حتما اینجا رو کلیک کنید تا در لحظه بهترین وکیل متخصص تغییر سن رو توی شهرتون معرفی و پیامک بشود و همین الان بتونید 5 دقیقه  تلفنی صحبت داشته باشید 

تغییر تاریخ تولد از جمله مسائلی است که افراد به انگیزه های گوناگون به دنبال آن هستند. اگر شخصی بخواهد برخلاف تاریخ تولدی که در شناسنامه به ثبت رسیده را اثبات کند در صورتی که مدعی باشد مامور رزمی در ثبت تاریخ نادرست عمل کرده و تاریخ را به شکل درستی ثبت نکرده است چاره‌ای جز طرح دعای جعل نخواهد داشت اما اگر ادعای این باشد که در تاریخ تولد توسط اعلام کننده اشتباه صورت گرفته در اینجا نیازی نیست که ادعای جعل مدرک کند. طبق قانون مدنی در ماده ۹۹۵ تغییر مطالبی که در دفاتر ثبت احوال ثبت شده ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه و همچنین طبق ماده ۸ قانون ثبت احوال امکان تصحیح یا ابطال این اسناد در صلاحیت هیات حل اختلاف و دادگاه دانسته است. این اطلاعات به موجب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها در تاریخ سال ۶۷ مقید شده است. این قانون مقرر می دارد که از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار و بخشدار رئیس اداره ثبت احوال مرد و پزشک منتخب مدیرعامل سازمان به اداره استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه محل تشکیل میگردد بیش از ۵ سال باشد میتواند سن خود اد. طبق این ماده واحد اصل بر ممنوعیت تغییر تاریخ تولد می‌باشد و تبصره آن به عنوان استثنا،شرایطی  در نظر گرفته که در صورت وجود این شرایط به صورت استثنا امکان تغییر تاریخ تولد وجود دارد.

شرایط تغییر تاریخ تولد ۱ -هر شخصی در طول عمر خودش تنها یک بار میتونه تاریخ تولد خود را تغییر بدهد.۲-ختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه بیشتر از ۵ سال باشد.

نمونه رای از دادنامه قطعی با شماره 930997022800938

در خصوص دادخواست خواهان خانم ف.ن. به‌طرفیت خوانده اداره ثبت‌احوال بخواسته ابطال شناسنامه به شماره ... و تغییر تاریخ تولدش از 1351/08/20 به 1355/08/20 ، دادگاه خواهان توضیح داده است که در تاریخ 1355/08/20 متولدشده والدینش به جهت عدم آگاهی شناسنامه وی را با تاریخ تولد 1351/08/20 اخذ نموده‌اند خوانده در دفاع اعلام داشته با عنایت به اینکه والدین خواهان در تاریخ 1353/10/22 به اداره ثبت‌احوال مراجعه و با ارائه مدارک و تعرفه شهود نسبت به اخذ شناسنامه با تاریخ تولد 1351/08/20 جهت فرزندشان نموده‌اند و سند مزبور بدون وقوع اشتباهی نزد مأمورین رسمی و صلاحیت‌دار تنظیم‌شده است. دادگاه نظر به اینکه خواهان تعلق شناسنامه به خود را پذیرفته است و دلیلی بر ابطال آن اقامه و ابراز نداشته است و از طرفی تغییر تاریخ تولد اشخاص مطابق ماده‌واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب 1367/11/02 ممنوع است و صاحب شناسنامه تنها یک‌بار در طول عمر و درصورتی‌که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مربوطه مستقر در ثبت‌احوال بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید. بنا علی‌هذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، مستنداً به قانون مرقوم حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

مرجع صالح برای تغییر تاریخ تولد:

باید به این مسئ توجه

تغییر تولد توسط ولی قهری و قیم؛ در صورتی که ولی قهری و قیم تاریخ تولد شخص تغییر بدهند درصورتی که این شخص به سن قانونی برسه نمی  تونه اقدام به تغییر تاریخ تولد کنه چرا که طبق این ماده واحده،شخص تنها یکبار می تواند تاریخ تولد تغییر بدهد که این اقدام توسط نماینده وی یعنی ولی و قیم صورت گرفته است.

دادنامه قطعی با شماره 9209970908500142؛

در تاریخ 2/8/91 بانو پ.ر. دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تنکابن به خواسته تغییر سن مندرج در شناسنامه به سن واقعی از 1340 به 1346 و ابطال شناسنامه قدیم و صدور شناسنامه جدید به دادگاه عمومی تنکابن تسلیم و توضیح داده اینجانب در سال 1346 به دنیا آمده ام. خواهری با همین مشخصات سجلی داشته ام که در سال 1340 به دنیا آمده و در سال 1346 قبل از تولد من فوت کرده و والدینم شناسنامه را باطل نکرده بودند و به من اختصاص دادند که این اقدام باعث افزایش سن من و بروز مشکلاتی برایم گردید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است. اداره خوانده به شرح لایحه تقدیمی اظهار داشته: مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... رسیدگی به درخواست خواهان در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن مستقر در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه است و دادگاه صلاحیت رسیدگی را ندارد از سویی به حکایت اسناد سجلی پدر خواهان مشارٌالیها خواهری به نام پ. داشته که متولد 3/3/1336 بوده و در تاریخ 10/11/1337 فوت کرده و در همان زمان واقعه فوت ثبت شده است و تقاضای رد دعوی را دارد. دادگاه نظر به اینکه خواهان در ستون خواسته تغییر سن خود را به مدت شش سال تقاضا نموده است و نظر به مدافعات اداره خوانده رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن دانسته و به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور مستقر در اداره ثبت احوال تنکابن قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است.

 

مشاوره حضوری رایگان و یا مشاوره تلفنی با وکیل

تنها کافیست فرم ذیل را پر کنید ظرف حداکثر نیم ساعت باشما تماس گرفته میشود و نزدیک ترین وکیل به شما معرفی میگردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به شرح دعوی ملاحظه می شود خواهان مدعی است که خواهری داشته که قبل از تولد او درگذشته و پس از تولد ایشان در سال 1346 والدینش شناسنامه مشارٌالیها را به او اختصاص داده اند. با این ترتیب خواهان ادعای عدم تعلق شناسنامه را به خویش دارد و متقاضی ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی برای خود شده است که موضوع از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و ... خارج بوده و رسیدگی به ادعای خواهان در صلاحیت دادگاه است لذا قرار عدم صلاحیت شماره 1037ـ25/11/91 شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن برخلاف موازین قانونی صادر شده و نقض می گردد و پرونده به منظور ادامه رسیدگی به دادگاه یاد شده اعاده می شود.

تغییر تاریخ تولد در صورتی که اختلاف سن ۵ سال یا کمتر از ۵ سال باشد:

در این حالت دو نظریه وجود دارد که یک نظر اینکه طبق این ماده واحده ممنوعیت تغییر تاریخ تولد وجود داره و استثنایی در تبصره آمده بنابراین تنها در صورتی که اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه بیشتر از ۵ سال باشد و این کمیسیون که در تبصره ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجعلی آمده اختلاف را احراز کند متقاضی می‌توان به دادگاه مراجعه کنه و دادخواست تغییر تاریخ تولد به استناد نظر این کمیسیون بدهد. نظر دوم اینکه این ماده واحده تنها برای این کمیسیون محدودیت در نظر گرفته و الا در صورتی که شخص مدعی این باش که اختلاف سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه ۵ سال و کمتر از ۵ سال باشد در این حالت دادگاه صالح است و این کمیسیون صالح به رسیدگی نمی باشد در واقع این ماده واحده اومده برای کمیسیون محدودیت در نظر گرفته نه اینکه بخواد دادگاه را در رسیدگی به تغییر تاریخ تولد محدود کند.

نظر مورد پذیرش:به نظر می رسه این ماده واحده با هدف جلوگیری ازتزلزل اعتبار اسناد سجلی محدودیت وضع کرده و طبق این ماده واحده اصل بر ممنوعیت تغییر تاریخ تولد و استثنا آن در تبصره آمده بنابراین در سایر موارد که شخص مدعی تغییر تاریخ تولد باشه اصل بر ممنوعیت و فقط در این تبصره استثنا وارد شده. و اگه شخص مدعی تغییر تاریخ تولد کمتر از ۵سال باشد دادگاه صالح به رسیدگی نمی باشد و اگر شخص این دعوی در دادگاه مطرح کنه دادگاه باید قراردادم استماع دعوا صادر کند به این دلیل که شخص طبق مقررات قانونی اقامه دعوا نکرده و در واقع شخص نمیتونه مدتی تغییر تاریخ تولد باشه مگر اینکه این اختلاف مورد ادعا بالای ۵سال باشد  که باید قبلش با مراجعه به کمیسیون و اخذ موافقت نظر کمیسیون به دادگاه مراجعه کند.

اگر شخص قبل از اینکه به کمیسیون مراجعه کنه بیاد مستقیماً به دادگاه مراجعه کند و اقامه دعوا کند در اینجا دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کنه به دلیل اینکه یکی از شرایط اقامه دعوا برای تغییر تاریخ تولد این شخص قبلاً به کمیسیون مراجعه کرده باشه و نظر این کمیسیون از آن به بعد این نظریه پیوست دادخواست کنند و اگر شخص به کمیسیون مراجعه نکند و مستقیم بیاد دادخواست به دادگاه بدهد دادگاه باید دعوی را رد کند. شخص بعد از اخذ نظر کمیسیون می تواند دوباره دادخواست بدهد.