پست های سید سجاد رزاقی موسوی

image
دوشنبه, 12 مهر 0

حق طلاق

توسط سید سجاد رزاقی موسوی

حق طلاق چیست؟

 

بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق را برای مردان حتی بدون داشتن هیچ عذر موجهی به رسمیت شناخته شده است...