مشاوره متنی

موضوع داخواست مطالبه سهم الاث
1402/12/18

سوال کاربر :

سلام پدرم من سال 99فوت کردند خانه ای که داشتند سه دونگ به اسم ایشان و سه دونگ به اسم مادرم بودشهریور 1402 به اصرارمادرم خانه را فروختیم به شکل معاوضه یعنی مادرم سهم سه دونگ و هشت یک خودشون را با یک خانه معامله کردند و بناشد خریدار مابقی را طبق سهم هربچه پول بدهد متاسفانه خانه ای که مادر معاوضه کردند بیشتر از سهمی که بهش می‌رسید مقرر شد مادر سهم هر فرزند را پرداخت کند حالا ایشان قهر کردند و نسبت به پرداخت حق ما هیچگونه اقدامی نمیکند آیا ما میتوانیم شکایتی تنظیم کنیم (درضمن در مبایعه نامه ذکر شده که مادر باید ماوالتفاوت سهم فرزندان را پرداخت کند )


image
محسن ابوفاضلی

وکیل پایه یک

پاسخ :

با سلام شما باید با توجه به مواردی که گفتید وارائه مستندات دادخواست مطالبه سهم الارث به طرفیت مادر ثبت کنید

چنانچه به مشاوره بیشتر با محسن ابوفاضلی نیاز دارید کلیک کنید