پرونده های حقوقی

اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل اثبات نسب در مشهد

وکیل اثبات نسب در مشهد

وکیل اثبات نسب در مشهد معرفی دعوای اثبات  و نفی نسب   یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل تغییر سن در مشهد در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضائی را به خود مشغول کرده تغییرات درمندرجات  شناسنامه اعم از تاریخ تولد با […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل تغییر نام در مشهد

وکیل تغییر نام در مشهد

وکیل تغییر نام در مشهد   مبحث دوم: دعوای تغییر نام ونام خانوادگی  این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل برای نوشتن وصیت نامه در مشهد

وکیل برای نوشتن وصیت نامه در مشهد

وکیل برای نوشتن وصیت نامه در مشهد در معرفی اجمالی وصیت می توان گفت: «انشاء امری است که اثر آن معلق به فوت او این امر تملیک […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل تنفیذ وصیت نامه در مشهد

وکیل تنفیذ وصیت نامه در مشهد

وکیل تنفیذ وصیت نامه در مشهد مبحث دوم:انواع وصیت نامه وقواعد حاکم برآن   گفتار اول: انواع وصیت نامه   در قانون امور حسبی برای وصیت نامه قابل […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل وصیت نامه در مشهد

وکیل وصیت نامه در مشهد

وکیل وصیت نامه در مشهد مبحث چهارم:دعوای بطلان وصیت نامه  قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل برای اعلام ورشکستگی در مشهد

وکیل برای اعلام ورشکستگی در مشهد

وکیل برای اعلام ورشکستگی در مشهد مبحث اول: شرایط دعوای ورشکستگی  ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد

بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد مبحث دوم: انواع دعاوی ورشکستگی   گفتار اول: انواع دعاوی ورشکستگی حسب درخواست  بهترین وکیل ورشکستگی در مشهد، در رویه عملی ممکن […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد

وکیل ورشکستگی در مشهد مبحث سوم: اثار ورشکستگی   الف) آثار کلی حکم ورشکستگی به وجود ملازمه بین ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا: در این خصوص ماده ۱۲۸ […]