مشهد

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۸
وکیل اثبات زوجیت در مشهد

وکیل اثبات زوجیت در مشهد

وکیل اثبات زوجیت در مشهد موسسه حقوقی راه امید  مبحث اول: معرفی دعوای اثبات زوجیت   وکیل اثبات زوجیت در مشهد ،از جمله دعاوی که امکان طرح در محاکم […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل اثبات نسب در مشهد

وکیل اثبات نسب در مشهد

وکیل اثبات نسب در مشهد معرفی دعوای اثبات  و نفی نسب   یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل ازدواج موقت مشهد

وکیل ازدواج موقت مشهد

وکیل ازدواج موقت مشهد معرفی دعوای ازدواج موقت   مطابق قانون حمایت خانواده، اصل بر نکاح دائم بوده و نکاح موقت به صورت فرعی پذیرفته شده است. عقد […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل عدم تمکین در مشهد

وکیل عدم تمکین در مشهد

وکیل عدم تمکین در مشهد مبحث دوم: ضمانت های اجرایی تخلف ازتمکین  در این مبحث بر ضمانت های اجرایی تخلف از تمکین زوجه و زوج در […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل تغییر سن در مشهد در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضائی را به خود مشغول کرده تغییرات درمندرجات  شناسنامه اعم از تاریخ تولد با […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل تغییر نام در مشهد

وکیل تغییر نام در مشهد

وکیل تغییر نام در مشهد   مبحث دوم: دعوای تغییر نام ونام خانوادگی  این دعوا در دو قسم تغییر نام و تغییر نام و نام خانوادگی […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل برای حضانت در مشهد

وکیل برای حضانت در مشهد

وکیل برای حضانت در مشهد معرفی دعوی حضانت فرزند   مسئله حضانت و نگهداری فرزندان یکی از اساسی ترین مباحث حقوقی جامعه ما می باشد که قانون گذاران […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد

وکیل حضانت در مشهد مبحث سوم: نمونه رای دادگاه   ۱٫ حضانت فرزند مشترک  حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای […]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد

وکیل طلاق در مشهد مبحث سوم: نمونه رای دادگاه   ۱. حضانت فرزند مشترک  حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای […]