وکیل مهریه در مشهد

وکیل مهریه در مشهد

اگر مهریه عندالمطالبه باشد و یا شوهر هم اموالی داشته باشد که سند رسمی آن‌ها به نام خود شوهر باشد، زن می‌تواند به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه کرده و لیست اموال را معرفی کند.

وکیل مهریه در مشهد

 

برای گرفتن مهریم کجا باید برم؟
اگر مهریه عندالمطالبه باشد و یا شوهر هم اموالی داشته باشد که سند رسمی آن‌ها به نام خود شوهر باشد، زن می‌تواند به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه کرده و لیست اموال را معرفی کند. اجرای ثبت راسا و بدون نیاز به دادگاه، اجراییه صادر می‌کند و اموال شوهر توقیف می‌شود. سپس، از محل اموال توقیف شده مهریه زن پرداخت شده و اگر چیزی باقی بمانی به شوهر برگردانده می‌شود.
اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد (یعنی مهریه‌ای که هر زمان شوهر استطاعت مالی برای پرداختش دارد، می‌تواند زن درخواست مهریه بدهد) یا مهریه عندالمطالبه باشد ولی شوهر مالی به نام خودش نداشته باشد، زن باید به دادگاه مراجعه و درخواست مهریه کند. در این صورت، دادگاه شرایط مالی مرد را در نظر می‌گیرد و پرداخت مهریه اصولا قسطی می‌شود.

اگر در تخصص شما هست

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است