وکیل قذف در مشهد

وکیل قذف در مشهد

 

سوال ۱- قذف و توهین چه فرقی باهم دارند؟

پاسخ: در توهین، استفاده از الفاظ رکیک به طوری که شخص تحقیر شود، باعث می‌شود که این جرم اتفاق بیفتد اما در جرم قذف حتما باید یا زنا یا لواط به شخصی نسبت داده شود. در ماده بالا نیز ذکر شده است که توهین، فحاشی و الفاظ رکیکی است که قذف محسوب نمی‌شود.

سوال ۲- مجازات قذف چیه؟

پاسخ: مجازات جرم قذف، ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

 

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است