وکیل عدم تمکین در مشهد

وکیل عدم تمکین در مشهد

 

تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در اموری مثل سکونت در منزل شوهر، نداشتن شغل منافی حیثیت خانوادگی و حسن معاشرت با شوهر می‌باشد. چنانچه زن هریک از مصادیق تمکین را رعایت نکند، مرد می‌تواند دادخواست تمکین به دادگاه بدهد و اگر مرد بتواند ثابت کند و زن محکوم شود، زن ناشزه خواهد شد. ناشزه به معنای نافرمانی است. اگر حکم نشوز علیه زن صادر شود، شوهر براساس این حکم می‌تواند:
۱- دیگر به زن نفقه ندهد( ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی): طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی: «نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه را به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.»،
۲- زن را طلاق بدهد،
۳- درخواست ازدواج مجدد از دادگاه بکند (مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۵۳).

اگر در تخصص شما هست

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است