وکیل سفته در مشهد

وکیل سفته در مشهد

 

سوال- مرجع صالح برای دعوای سفته کدام است؟

پاسخ: تعیین دادگاه صالح بستگی به مبلغ سفته دارد. اگر مبلغ سفته بیشتر از ۲۰ میلیون باشد، دادگاه صالح به رسیدگی است و اگر مبلغ آن، ۲۰ میلیون و کمتر باشد، دادخواست باید به شورای حل اختلاف تقدیم شود.

سوال ۲- سفته بابت حسن انجام کار به چه معنی است و چه تاثیری در وصول وجه سفته دارد؟

پاسخ: حسن انجام کار یعنی به تعهدات خود در حین اجرای کار عمل کرده و افراط و تفریط نکند و اگر در هر مرحله از کار، شخص به تعهدات خود عمل نکند، کارفرما بتواند بابت خسارت خود وجه سفته را دریافت کند. اگر سفته‌ای چنین عباراتی داشته باشد، وجه حقوقی پیدا کرده و باید برای وصول مبلغ آن، از طریق دادگاه اقدام کرد.

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است