وکیل متخصص زوج برای منع اشتغال زوجه در مشهد

منع اشتغال زوجه

وکیل متخصص زوج برای منع اشتغال زوجه در مشهد

وکیل متخصص زوج برای منع اشتغال زوجه در مشهد

 

در چه صورتی شوهر می‌تواند همسرش را از شغل خود منع کند؟
براساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، ماده شوهر در سه مورد می‌تواند زن را از اشتغال منع کند:
  • اگر شغل زن منافی مصالح خانوادگی باشد،
  • اگر شغل زن منافی حیثیت شوهر باشد مثلا شوهری که پزشک است و همسرش به عنوان خدمتکار در خانه‌های دیگران مشغول به کار شود،
  • اگر شغل زن منافی حیثیت خود زن باشد.
من حکم عدم اشتغال خانمم رو گرفتم ولی هنوز هم میره سرکار. چیکار میتونم بکنم؟
در این صورت، دادگاه می‌تواند زن را جریمه و او را مجبور به ترک شغل خود کند و همچنین، شوهر هم می‌تواند از زن مطالبه خسارت کند. اگر همچنان زن به شغلش ادامه بدهد و باز هم به جریمه‌ها اعتنایی نکند، شوهر می‌تواند حکم عدم تمکین از دادگاه بگیرد. در صورتی که حکم عدم تمکین را دادگاه صادر کند، زن ناشزه محسوب شده و دیگر نفقه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است