وکیل جرایم پزشکی در مشهد

وکیل جرایم پزشکی در مشهد

وکیل جرایم پزشکی در مشهد

 

برای شکایت از پزشک باید به کجا مراجعه کرد؟
دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی وظیفه بررسی کار شما را دارد.

 

اگر خسارتی که پزشک وارد کرده، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، باز هم باید به دادسرا جرایم پزشکی مراجعه کنم؟
شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می باشد.
 

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است