وکیل جرایم پزشکی در مشهد

وکیل جرایم پزشکی در مشهد

 

سوال- برای شکایت از پزشک باید به کجا مراجعه کرد؟

پاسخ: دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی وظیفه بررسی کار شما را دارد.

سوال ۲- اگر خسارتی که پزشک وارد کرده، کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد، باز هم باید به دادسرا جرایم پزشکی مراجعه کنم؟

پاسخ: شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت) که رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دو طرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند، در صلاحیت آن می باشد.

 

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است