وکیل تنفیذ وصیت نامه در مشهد

وکیل وصیت در مشهد

تنظیم وصیت نامه

وکیل تنفیذ وصیت نامه در مشهد

 

براساس مواد ۸۲۵ قانون مدنی به بعد، متوفی (شخص متوفی) می‌تواند بخشی از اموالش را به نفع شخص دیگری وصیت کند و ورثه می‌توانند آن را اجازه بدهند یا ندهند. وصیت یکی از راه‌های انتقال مال متوفی به موصی‌له (کسی که وصیت به نفعش شده است) می‌باشد. وصیت باید شرایطی داشته باشد و اگر آن شرایط موجود نباشد، ورثه به عنوان مالک قهری اموال متوفی می‌توانند این وصیت را رد کنند. همچنین با وصیت می‌توان تعهدی را برعهده شخص نیز گذاشت که نیاز است آن شخص قبول کند.

 

با استفاده از سامانه وکیل نوین متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین وکلا را در کنار خود داشته باشد.

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است