وکیل تقسیم ترکه در مشهد

وکیل تقسیم ترکه در مشهد

 

– من از شخصی طلبی دارم، این شخص فوت کرده است. آیا من میتونم الان برم و طلب رو مطالبه کنم یا باید صبر کنم، ارثش بین بچه‌هایش تقسیم شود و بعد از بچه‌هایش درخواست کنم؟

براساس ماده ۸۶۸ قانون مدنی، تقسیم ترکه باید پس از پرداخت بدهی‌های متوفی باشد به این معنی که پس از پرداخت بدهی‌های متوفی، هرآنچه باقی ماند بین وراث تقسیم می‌شود.

– مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ارث و میراث کجاست و کدوم شهره؟

وراث یا هر یک از اشخاص ذی‌نفع مثل وصی و طلبکار می‌توانند دادخواست تقسیم ترکه را به دادگاه صالح (نه شورای حل اختلاف) تقدیم کنند. دادگاه صالح، دادگاه آخرین اقامتگاه یا آخرین محل سکونت متوفی می‌باشد.

– مراحل و فرآیند رسیدگی به تقسیم ارث و میراث چیست؟ میشه بفرمایید؟

مراحل تقسیم ترکه عبارتند از:

  • گواهی انحصار وراثت

  • تحریر ترکه

  • مهروموم ترکه

  • قبول یا رد ترکه

  • تصفیه دیون متوفی

  • تقسیم ترکه

براساس قانون امور حسبی، هریک از مراحل، شرایط و مهلت‌هایی دارد که با انجام آن‌ها مرحله بعد آغاز می‌شود. البته اگر بین وراث توافق وجود داشته باشد، مراحل سریع‌تر پیش می‌رود.

اگر در تخصص شما هست

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است