وکیل تغییر شناسنامه در مشهد

وکیل تغییر شناسنامه در مشهد

  – من در چه موردی میتونم درخواست تعویض شناسنامه بدم؟

فقط در موارد زیر می‌توان درخواست تعویض شناسنامه داد:

      ۱- تعویض شناسنامه های قدیم با جدید

      ۲- تعویض شناسنامه ناشی ‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیات‌های حل اختلاف ، آرای صادره از کمیسیون‌های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی

      ۳- تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس

      ۴- تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام

  • من میخوام شناسنامم را عوض کنم. کجا باید برم؟ چه مراحلی باید طی بشه؟

شخص باید به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کرده و درخواست تعویض شناسنامه کند و در آنجا جلسه رسیدگی برگزار می‌شود و شخص می‌تواند دلایل و شهود خود را ارائه دهد. در آن هنگام پس از صدور دستور در مورد تعویض شناسنامه، شخص می‌تواند شناسنامه جدید دریافت کند.

 

 

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است