وکیل تحصیل مال نامشروع در مشهد

وکیل تحصیل مال نامشروع در مشهد

وکیل تحصیل مال نامشروع در مشهد

وکیل تحصیل مال نامشروع در مشهد

 

آیا جرم تحصیل مال نامشروع همون جرم کلاهبرداری هست؟
خیر، براساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، جرم تحصیل مال نامشروع به هر عمل مثبتی (فعل) گفته می‌شود که شخص مال، وجه، امتیاز یا توزیع کلاهایی را از روشی نامشروع و غیرقانونی به دست آورد. اما براساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبرداری زمانی محقق می‌شود که کلاهبردار شخصی را با حیله و تقلب فریب بدهد و مالی را به دست آورد؛ به طوری که اگر فریب نباشد جرم انجام شده نیز کلاهبرداری نیست. اما در جرم تحصیل مال نامشروع، لازم نیست متهم شخصی را فریب بدهد، همین که مال کسب شده را از روشی غیرقانونی به دست آورد، جرم انجام می‌شود. همچنین، این دو جرم در مجازات هم با یکدیگر متفاوت هستند.

 

آیا شخصی که مهر بانکی را برداشته و با استفاده از آن، اموالی را به دست آورده، مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع شده است؟
بله، از آن حیث که مهر بانک را بدون اجازه برداشته، مرتکب جرم سرقت شده و بابت استفاده از آن، جرم تحصیل مال نامشروع را انجام داده است. بنابراین، مجازات هردو جرم را دارد.

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:1امتیاز: 5]

دیدگاه ها بسته شده است