وکیل برای گرفتن دیه تصادف در مشهد

وکیل برای گرفتن دیه تصادف در مشهد

 

سوال – در تصادفات چگونه مقدار دیه را دادگاه حساب می‌کند؟

پاسخ: چناچه عضو آسیب دیده دارای دیه باشد، دادگاه مکلف است که براساس مدارک و مستندات از جمله تایید پزشک متخصص یا تایید پزشکی قانونی،  همان مقدار دیه مقدر (تعیین شده) را در حکمش بیاورد و امکان کم یا زیاد کردن آن نیست؛ مگر اینکه پرداختش تقسیط شود و یا دادگاه حکم به خسارات مازاد بر دیه بدهد.

اما اگر عضو آسیب دیده یا جنایت وارده دیه‌ای نداشته باشد، دادگاه ابتدا قرار کارشناسی صادر کرده تا کارشناس اظهارنظر کند و سپس، براساس نظر کارشناس و سایر مدارک موجود، حکم به ارش می‌دهد (ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی).

امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است