وکیل برای گرفتن دیه تصادف در مشهد

وکیل برای گرفتن دیه تصادف در مشهد

وکیل برای گرفتن دیه تصادف در مشهد

 

در تصادفات چگونه مقدار دیه را دادگاه حساب می‌کند؟
چناچه عضو آسیب دیده دارای دیه باشد، دادگاه مکلف است که براساس مدارک و مستندات از جمله تایید پزشک متخصص یا تایید پزشکی قانونی،  همان مقدار دیه مقدر (تعیین شده) را در حکمش بیاورد و امکان کم یا زیاد کردن آن نیست؛ مگر اینکه پرداختش تقسیط شود و یا دادگاه حکم به خسارات مازاد بر دیه بدهد.
اما اگر عضو آسیب دیده یا جنایت وارده دیه‌ای نداشته باشد، دادگاه ابتدا قرار کارشناسی صادر کرده تا کارشناس اظهارنظر کند و سپس، براساس نظر کارشناس و سایر مدارک موجود، حکم به ارش می‌دهد (ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی).
امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است