وکیل برای نوشتن وصیت نامه در مشهد

وکیل برای نوشتن وصیت نامه در مشهد

 

بر اساس ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی وصیت نامه­ خودنوشت وصیتی است که “تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ به روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد.” بنابراین مطابق این ماده، وصیت نامه خودنوشت باید دارای سه شرط باشد:
الف) نگارش به خط موصی: اولین شرط آن است که تمام متن وصیت نامه به خط خود موصی (منظور از موصی کسی است که وصیت می­ کند) نوشته شود
ب) داشتن تاریخ به خط موصی: شرط دیگر اینکه تاریخ دقیق تنظیم وصیت نامه به روز و ماه و سال به خط موصی نگارش شود
ج) امضای وصیت نامه توسط موصی: شرط سوم این است که وصیت نامه باید به امضای موصی برسد

 

با استفاده از سامانه وکیل نوین متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین وکلا را در کنار خود داشته باشد.

 

اگر در تخصص شما هست

مهدی رحیمی


محمد باقر بهروش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است