وکیل برای حضانت در مشهد

وکیل برای حضانت در مشهد

وکیل برای حضانت در مشهد

وکیل برای حضانت در مشهد

 

چنانچه اطلاعی ندارید که وکیل برای حضانت در مشهد چه شخصی است، می‌توانید با شماره‌های ۰۹۱۵۱۰۲۶۸۹۷ و ۰۵۱۳۶۱۴۴۶۴۵ تماس حاصل فرمایید تا با کارشناسان ما مشاوره داشته باشید.

 مسئله حضانت و نگهداری فرزندان یکی از اساسی ترین مباحث حقوقی جامعه ما می باشد که قانون گذاران سهم به سزایی در نحوه ایفای نقش والدین در این باره را داشته اند. بنیان جامعه سالم، پویا و موفق را خانواده ای که ریشه سالم داشته باشند تشکیل میدهند؛ یعنی، تربیت فرزندان هسته اولیه جامعه بشری است و به همین علت است که در تمامی جوامع بشری قوانینی توسط مقنن وضع می گردد که در جهت نائل آمدن به این سهم و حمایت از این نهاد بزرگ اجتماعی باشد. 

حضانت فرزند

ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی حضانت فرزند را اینگونه تشریح میکند: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضاییه تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

 

شرایط دعوای حضانت فرزند 

فروض قانونی حضانت فرزند 

در شرایطی که یکی از آرمان های بزرگ زندگی خانوادگی حفظ و بقای خانواده و حمایت از فرزندان، مادران و پدران می باشد و ممکن است به علت فوت یکی از والدین یامفارقت از یکدیگر به ناچار موقعیتی برای فرزند پیش بیاید که بایستی حق نگهداری و سرپرستی آن به یکی از والدین واگذار گردد و برای نگهداری و تربیت طفل مقنن فروضی را پیش بینی نموده تا کودک بتواند راحت تر این شرایط سخت را بگذراند در این مختصر به بررسی آن شروط و ضمانت اجرایی آن خواهیم پرداخت. زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی مشترک دارند نگهداری و تربیت کودک تکلیف و حق هر دو آنهاست؛ اما هنگامی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند حضانت فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر است  و پس از آن با پدر است اگر بعد از ۷ سالگی اختلاف حاصل، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود. 

موارد نیاز به حضانت 

۱. حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند: حضانت فرزندان صغیر یا محجوری (حجری که متصل به زمان صغر باشد که پدرشان فوت نموده است با مادر آنهاست مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد. 

۲حضانت در صورت انحلال نکاح یا طلاق: پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و سپس با پدر خواهد بود مگر آنکه مصلحت طفل به گونه ای دیگر اقتضاء کند به حکم ماده ۴۳ قانون حمایت از خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده است نیز با مادر است، مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد، اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت را به نفع پدر ساقط می کند؛ اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد به ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.  

موارد سقوط حق حضانت 

 چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید. اهم آنها عبارتند از:  

۱- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار،

۲- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا،

۳- ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی،

۴- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی؛ مانند، فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق،

۵- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

موارد فوق از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است؛ لازم به یادآوری است رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوان درکلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است. مقاومت در مقابل تصمیم دادگاه درباره حضانت کودکان و اجرا نکردن آن منجربه بازداشت فرد متخلف می شود. ماده ۴۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ مقرر کرده است: «هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.»  

ضمانت اجرای حکم حضانت  

ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی از دادن اطفالی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات حبس از سه ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۳ میلیون ریال محکوم خواهد شد. ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱: هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کنند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. 

ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی: هیچ یک از ابوین حق ندارند، در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست از نگهداری او امتناع کنند در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یابه تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند. ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده نیز در این خصوص می گوید: هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود. 

 منبع: شیوه های عملی طرح و دفاع از ۱۴ دعوای خانواده انتشارات چراغ دانش

ادامه مطلب

برای پیدا کردن وکیل متخصص در پرونده خود با سامانه وکیل نوین همراه باشید

 

نمونه رای دادگاه در رابطه با حضانت فرزند مشترک 

حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است و تقاضای مادر به واگذاری حضانت فرزند قبل از هفت سالگی به علت عسرت بدون موافقت پدر محکوم به رد است. 

 شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۱۰۱ 

تاریخ: ۱۳۹۱/ ۶ / ۲۵ 

رای شعبه ۲۹۵ دادگاه خانواده تهران  

 در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت خوانده آقای (ح.م.) فرزند (ج) به خواسته الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزندان مشترک به اسامی (م.ر.) ۶ ساله و (م.پ.) ۴ ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفحات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم، توان حضانت از  فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هرچند خوانده دعوا نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته، در قبال دعوای خواهان  ایراد و دفاع مؤثر و موجه ای نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از  قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توام  ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷ سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۱۳۸۹/ ۱ / ۲۵ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید؛ لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.  

رای شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران  

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (م. ف.) فرزند (م.) به طرفیت آقای (ح.م.) فرزند (ج)  نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۱/ ۴ / ۳۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات ان مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادناه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست و تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و مؤثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رأی دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است؛ لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی خواسته را تأیید و استوار می کند. این رأی قطعی است.

 

وکیل نوین؛ سایت معرفی وکیل تخصصی در کشور

وکیل نوین با گروه وکلا در کشور با تخصصی کردن پرونده‌ها گام مهمی در جهت موفقیت در دادگاه‌ها برداشته است، با تماس و مراجعه هر شهروند ایرانی  به شماره‌های اعلام شده بلافاصله تشکیل پرونده گردیده و وکیل متخصص در آن حیطه متناسب با نوع پرونده شما معرفی می‌گردد .در حین روند پرونده به پیگیری‌های مختلف توسط وکلا و کارشناسان دیگر نظرسنجی‌هایی صورت می‌پذیرد که در صورت عدم رضایت شما مجددا با وکیل دیگری به رایگان مشاوره می‌نمایید، این امر باعث می‌شود علاوه بر تسریع در روند پرونده وکیل معین شده دارای تجارب بالا و پاسخگویی مناسب به موکل را دارا باشد .

به این مقاله چند ستاره می دین؟
[تعداد: 0 میانگین: 0]

دیدگاه ها بسته شده است