وکیل اسیدپاشی در مشهد

وکیل اسیدپاشی در مشهد 

سوال ۱- اگر کسی الکلی ظرف آبی را انگار که اسید است روی دختری بریزد، آیا دختر می‌تواند به خاطر جرم اسیدپاشی از او شکایت کند؟

پاسخ: خیر. در اسید پاشی تنها با همراه داشتن ظرف اسید و ترساندن نمی‌توان شخص را مجرم دانست و فقط در صورتی که اسید روی فرد قربانی پاشیده شود، جرم هست. اما می‌توان بابت جرم تهدید از او شکایت کرد.

سوال ۲- مجازات اسید پاشی چیست؟

پاسخ: در قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان اسید پاشی نداریم ولی لایحه‌ای وجود دارد که در این لایحه چنین آمده است: «هر کس با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر باعث قتل فردی شود به مجازات اعدام و چنانچه باعث مرضی دائمی و یا فقدان یکی از حواس شخص شود به حبس جنایی درجه یک و  اگر موجب صدمه‌های دیگر شود به حبس از دو تاده سال محکوم خواهد شد.»

راحله حافظی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است