وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

وکیل استرداد جهیزیه در مشهد

ماده ۱۱۰۷قانون مدنی: تهیه وسایل زندگی جزء نفقه می باشد و برعهده شوهر است. زن مالک وسایل و لوازمی است که با خود به منزل مشترک می برد و تنها مرد حق استفاده آن را دارد و درصورت (تعدی و تفریط) یعنی به آن ها آسیب برساند یا ازبین ببرد ؛ زن می تواند در دادسرا علیه او شکایت کیفری کند . استرداد جهیزیه به لحاظ قانونی ؛ یعنی زن تکلیفی برای فراهم کردن وسایل زندگی ندارد.

 

 

 

اگر در تخصص شما هست

 

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است