قوی‌ترین وکیل دعاوی ملکی در مشهد

قوی‌ترین وکیل دعاوی ملکی در مشهد

 

سوال ۱- چگونه ملکی را که سندش در رهن بانک است و خریدیم، از رهن آزاد کنیم؟

پاسخ: در این صورت، باید که همراه با دادخواست الزام به تنظیم سند، دارخواست فک رهن هم به دادگاه داده بشود. در این صورت، دادگاه هردو را باهم بررسی کرده و خریدار می‌تواند ملک را از رهن دربیاور و سپس با نماینده دادگاه برای تنظیم سند به دفترخانه برود.

سوال ۲- آیا می‌شود یک سند رسمی را باطل اعلام کرد؟

پاسخ: سند ملکی سند رسمی محسوب می‌شود و باید با حکم قطعی دادگاه باطل شود. بنابراین، شخصی که دنبال ابطال سند رسمی است (خواهان)، باید در دادگاه محل وقوع ملک دادخواست ابطال سند رسمی بدهد. دادگاه دلایل و مدارک خواهان را بررسی می‌کند و پرونده را به اداره ثبت ارجاع می‌دهد. اداره ثبت هم پس از استعلام از دفتر املاک که مشخصات درج شده صحیح و معتبر باشد، پیش‌نویسی تهیه کرده و با درج مشخصاتی تحویل به خواهان می‌دهد. خواهان نتیجه را به دادگاه اعلام و دادگاه براساس آن رای ابطال سند رسمی را صادر می‌کند.

 

با استفاده از سامانه وکیل نوین متخصص‌ترین و باتجربه‌ترین وکلا را در کنار خود داشته باشد.

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است