وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل تغییر سن در مشهد

وکیل تغییر سن

وکیل تغییر سن در مشهد

 

شخصی که خواهان تغییر سن خود است، طبق شرایطی باید دادخواست خود را علیه اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه به دادگاه و یا به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه بدهد. تفاوت این دو مرجع در این است که اگر شخص بخواهد سنش را کمتر از ۵ سال تغییر بدهد باید دادخواستش را به دادگاه و اگر بیشتر از ۵ سال باشد باید به کمیسیون تشخیص بدهد.
بهترین وکیل در خصوص خواهان تغییر سن را از وکیل نوین بخواهید. وکیل نوین سامانه معرفی وکیل متخصص در سراسر ایران

 

اگر در تخصص شما هست

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:0امتیاز: 0]

دیدگاه ها بسته شده است