بهترین وکیل ترک انفاق در مشهد

بهترین وکیل ترک انفاق در مشهد

بهترین وکیل ترک انفاق در مشهد

بهترین وکیل ترک انفاق در مشهد

 

آیا زنی که خودش درآمد دارد، مستحق نفقه است؟
زن در هر صورت چه خانه‌دار باشد و چه شاغل باشد، مستحق نفقه است ( ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی) و اصولا پرداخت هزینه‌های زندگی و زن، با شوهر است و شوهر نمی‌تواند به این دلیل که همسرش شاغل است و درآمد دارد، نفقه‌ای به او پرداخت نکند.

مهدی رحیمی


سمیه خوش


شاهین غفاریان دانشمند


محمد باقر بهروش


امتیازاینمقاله،:
امتیازشمابهاینمقاله
[مجموعامتیازات:1امتیاز: 5]

دیدگاه ها بسته شده است